www.svenska-cykelsallskapet.se - Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
SCS-presentation
Adresser och e-post
Medlemskap
Medlemsförmåner
Nya CykelTidningen
SCS-biblioteket
Egna projekt I
Egna projekt II
Intressanta länkar
Information

Information  / Information

SCS och cykelförhållandena i Sverige

       

SCS sysslar med
Vardagscykling • Trafiksäkerhet • Miljöfrågor
Cykelturism • Cykelmotion • Friskvård
Test • Teknik • Information

Cykeln
Ett arbetsredskap • Ett kommunikationsmedel
Ett motionsalternativ • Ett semesterfordon
Ett frihetsinstrument • Ett miljökrav

Sverige är ett trevligt cykelland med vacker natur och många sevärdheter. Sverige har hög trafiksäkerhet och god vägstandard, men också många bilar och många vägar med stark trafik. Vill du undvika dessa väljer du småvägar eller följer skyltade cykelleder av god kvalitet. Inom tätorter finns ofta ett sammanhängande cykelvägnät. På SCS:s hemsida beskriver vi vilka vägval du kan göra. Vi har tyvärr inte haft resurser att översätta allt till engelska och tyska, endast huvudtitlarna – för att du ska hitta rätt. Kartor och cykelspråk är ju ganska internationellt, sedan får ett lexikon hjälpa till. Visst material finns helt eller delvis översatt till engelska och ibland även till tyska och då anges detta med en flaggsymbol.