www.svenska-cykelsallskapet.se - Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
Sammanfattning
Cykelsamhället
Önskvärda åtgärder
Lag om cykelhjälm
Faktabilagor
Sammanfattning

Summary / Zusammenfassung

                                                                                                                                

 

Miljösituationen i världen är allvarlig. Miljösituationen i Sverige är allvarlig. Sett till resursförbrukning per invånare och därtill hörande avfallsproduktion, så ligger Sverige och västvärlden i topp. Så kan det inte fortsätta. Trafiken och transporterna står för en stor belastning i dessa sammanhang. Och här menar vi att cykeln är en väsentlig dellösning – särskilt inom våra tätorter.


Läs hela sammanfattningen som pdf