www.svenska-cykelsallskapet.se - Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
Allemansrätten
Kvalitetsbedömning
Sverigeleden
Regionala leder
SCS:s TMF-leder
Lokala leder
Turförslag
Kartor tätorter
Kartor turistleder
Övriga kartor
Regionala leder

Regional bicycle routes / Regionale Radwanderwege

                                                                                                                                 

Flest valmöjligheter i södra Sverige

Sverige har ett stort antal cykelturistleder (avsedda för övernattning) – förutom Sverigeleden finns ett 40-tal regionala leder över hela landet. Dessa beskrivs kortfattat nedan och alla har kvalitetsbedömts av SCS enligt en detaljerad mall (se kvalitetsnormen). Klicka på önskad led nedan, så öppnas kvalitetsbedömningen i ett separat fönster.

SCS:s LANDSOMFATTANDE LEDNÄTVERK
Svenska Cykelsällskapet har varit "ledande" på området cykelturistleder i nu snart 35 år. Detta har hittills resulterat i ett 20-tal projekt, där Sverigeleden är den i särklass mest omfattande. Till Sverigeleden har ett antal regionala projekt samskyltats till ett attraktivt nätverk - som ger dig extra många valmöjligheter. Varje ledprojekt presenteras dock här var för sig, tillsammans med övriga regionala leder i landet.

SCS:s nätverk av cykelturistleder som pdf.

LANDETS ALLA STÖRRE REGIONALA LEDPROJEKT:

  1  Mälardalsleden
  2  Siljansleden
  3  Nynäsleden
  4  (Gotlandsleden)

  5  Åsnen Runt
  6  Vättern-Sommenleden
  7  (Ginstleden)
  8  Hylteslingan

  9  Cykelspåret - Västkusten
10  (Gislaved-Gnosjö-leden)
11  På tur i Glasriket

12  Bergslagsrundan

13  Cykelspåret Ostkusten
14  Dalslandsleden
15  Slöjdleden
16  Skärgårdscykelleden Kustlinjen

17  Västgötaleden
18  Göta kanal-leden
19  Turiststråket runt Storgöteborg
20  Vindelälvsleden

21  Vindelälvsleden MTB
22  Näckrosleden
23  Ölandsleden
24  (Höglandstrampen)

25  Smålandsleden
26  Astrid Lindgren -leden
27  Kronobergstrampen
28  Runt Vättern-leden

29  Banvallsleden
30  Längs Strömsholms kanal
31  TMF-Västerås
32  Klarälvsbanan 
(Skoghall-Karlstad-Hagfors)

33  TMF-Huddinge
34  TMF-Järva Cykelled

35  Klarälvsleden (Hagfors-Sysslebäck)
36  TMF-Parkleden (Nationalstadsparken) Stockholm/Solna

37  Sjuhäradsrundan
38  Kattegatt-leden (under byggnad)
39  Sydost-leden (under byggnad)

(Led inom parentes) = Projektet nedlagt eller i behov av kraftig upprustning.