www.svenska-cykelsallskapet.se - Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
Allemansrätten
Kvalitetsbedömning
Sverigeleden
Regionala leder
SCS:s TMF-leder
Lokala leder
Turförslag
Kartor tätorter
Kartor turistleder
Övriga kartor
Lokala leder

Local bicycle routes / Örtliche Radwanderwege

                                                                                                                            

Översikt och kvalitetsbedömning
– svenska lokala cykelturistleder

Förutom Sverigeleden och de regionala lederna finns ett antal lokala leder, främst avsedda för dagsutflykter. Dessa är oftast väl skyltade och beskrivna i mer eller mindre utförliga broschyrer. Alla har kvalitetsbedömts av SCS.

Här kan du ladda ner dem i pdf-format.

 

 

Delbedömningar för skyltning, biltrafik etc följer helt vad som gäller för de regionala cykelturistlederna.

 

 

Totalbedömningen sker efter samma 5-gradiga skala som för de regionala cykelturistlederna.