www.svenska-cykelsallskapet.se - Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
Årets långresor
Årets 4-dagars
Lokala SCS-turer
Förra årets motionslopp
Cykelpaket
Lokala SCS-turer

Local SCS-trips / Örtliche SCS-Touren

                                                                                                                                

Även kortare utfärder är trevliga

Att cykla tillsammans tycker många är trevligt. Kortare ledarledda utfärder typ heldagsturer, kvällscyklingar, guidade kulturutflykter och weekendläger arrangeras lokalt på flera håll i landet.

Är du intresserad av att vara med och hjälpa till i detta arbete fyller du i en av enkäterna som bifogas ditt medlemskap. Sedan försöker vi få igång något på de platser där vi bedömmer underlaget vara rimligt.

För information om lokala arrangemang, vänd dig till SCS-kansliet.