www.svenska-cykelsallskapet.se - Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
Långresor 2017
4-dagars 2017
Lokala SCS-turer
Motionslopp 2016-17
Cykelpaket
Lokala SCS-turer

Local SCS-trips / Örtliche SCS-Touren

                                                                                                                                

Även kortare utfärder är trevliga

Att cykla tillsammans tycker många är trevligt. Kortare ledarledda utfärder typ heldagsturer, kvällscyklingar, guidade kulturutflykter och weekendläger arrangeras lokalt på flera håll i landet.

Är du intresserad av att vara med och hjälpa till i detta arbete fyller du i en av enkäterna som bifogas ditt medlemskap. Sedan försöker vi få igång något på de platser där vi bedömmer underlaget vara rimligt.

För information om lokala arrangemang, vänd dig till SCS-kansliet. Flera lokalföreningar ger ut egna informationsblad.

En del av Stockholmsdistriktets lokala aktiviteter kan du få direkt via e-post, om du sänder in e-postadress till lennart.z.berg@gmail.com