www.svenska-cykelsallskapet.se - Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
Sammanfattning
Cykelsamhället
Önskvärda åtgärder
Lag om cykelhjälm
Faktabilagor
Cykelsamhället

 

The Sweden bicycle society / Die schwedische Fahrradgesellschaft

                                                                                                                              

Trafiken står för en stor del av miljöproblem och olyckor i vårt moderna samhälle. En försiktig omorientering till andra drivmedel har inletts, men denna går alldeles för långsamt. Växthuseffekten hotar att inom kort radikalt förändra förutsättningarna för mänskligt liv på planeten – om inte rovdriften på fossila bränslen inom kort i stort sett upphör. Och här ser vi ännu ingen ljusning.
    Den enskilde medborgaren måste ändra livsstil och vi i den "rika" delen av världen måste gå före – inte minst för att det är vi som förorenar mest. En oroande tendens är i stället att tredje världen närmar sig våra konsumtionsmönster. För att förbättra trafiksituationen inom tätort är cykeln ett väsentligt fordon.

Läs hela kapitlet om det svenska cykelsamhället som pdf.