www.svenska-cykelsallskapet.se - Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
Sammanfattning
Cykelsamhället
Önskvärda åtgärder
Lag om cykelhjälm
Faktabilagor
Önskvärda åtgärder

 

Desirable measures / Wünschenswerte Vorkehrungen

                                                                                                                            

Önskvärda åtgärder

Cyklandet i Sverige bör kunna öka påtagligt från dagens tämligen blygsamma nivåer – mätt i antal kilometer eller antal samhällsresor. För att nå dessa mål (prognoserna för bilåkandet inom samma tidsrymd antyder att detta inte blir helt lätt) fordras snabba, konkreta och väl genomtänkta åtgärder - där cykeln ses som en så god samhällsresurs som den förtjänar. Här kan vi säkert lära oss en del av bilbranschens tänkande och propagandaupplägg.

Läs hela kapitlet som pdf.