www.svenska-cykelsallskapet.se - Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
SCS-presentation
Adresser och e-post
Medlemskap
Medlemsförmåner
Nya CykelTidningen
SCS-biblioteket
Egna projekt I
Egna projekt II
Intressanta länkar
Medlemskap

Membership / Mitgliedschaft

                                                                                                                              

Bli medlem i SCS

Alla kan bli medlemmar i SCS oavsett nationalitet, ålder, kön eller kondition. Du kan välja att delta aktivt inom SCS-verksamheten eller bara stödja den och ta del av nyheter och information..

 

 

Medlem – former

Enskilt medlemskap gäller för vuxna cyklister över 18 år.

 

Ungdomsmedlemskap är till för barn och ungdomar under 18 år.

 

Familjemedlemskap gäller för vuxna + barn och ungdomar under 18 år
boende på samma adress.

 

Föreningsmedlemskap erbjuds organisationer, rörelser eller sammanslutningar, som har en positiv inställning till cyklandet – typ cykelklubbar, fritids- och idrottsföreningar inom företag och förvaltningar, miljö- och friskvårdsfö­re­ningar, kulturella grupper och byalag.

Medlem – avgifter under perioden 2019–2021

Medlemsavgiften gäller för helt kalenderår och betalas in till SCS:s plusgiro 92 93-2.

 

Till medlemsregistret önskas namn, adress, personnummer (= ditt medlemsnummer – ej obligatoriskt) och bostadstelefon. Från föreningar önskar vi förutom namn och adress, kontaktperson och arbetstelefon.

 

Medlemsavgifter – för nya medlemmar inbetalad efter 1 oktober – gäller även under hela nästa år.

 

Beloppet inom parentes gäller 3-årsmedlemskap (ca 10 % rabatt).

För medlemmar bosatta utom Sverige gäller ett tillägg + 50 % på alla avgifter nedan.

Avgifter för medlemmar bosatta inom Sverige

 Enskild medlem  240.-  (650.-)
 Ungdomsmedlem  100.-     (270.-)
 Familj  300.-  (810.-)
 Förening  440.-  (1.200.-)


Vill du bli medlem i SCS? Sänd e-post till kansliet
info@svenska-cykelsallskapet.se och ange i e-postmeddelandet namn, adress och personnummer. Om det gäller familjemedlemskap, skriv namn och personnummer för varje familjemedlem. Betala medlemsavgiften till SCS:s plusgirokonto 92 93-2.
OBS! Personnummer är inte obligatoriskt att ange, men är smidigt för oss att ha.